Važni datumi

VAŽNI DATUMI ZA AUTORE:
 
Registracija i predaja radova: 30. jun 2022.
Informacija o prihvatanju radova posle anonimne recenzije: 01. septembar 2022.
Predaja prezentacija u Power Pointu: 20. septembra 2022..
Dani konferencije: 6-8. oktobra 2022.
Apstrakte i radove prijaviti putem sajta www.eee-conference.com (u delu prijava apstrakta ili prijava rada).
Kontaktirajte nas putem e-maila: conference@vspep.edu.rs